Click for Apply Group home page
Apply Apply Home   

Apply Leirvik flytter aktiviteten fra Seglneset til Aslaksvik

20150702 150241
15.11.2017
Frem mot nyttår pågår det flytting av all aktivitet fra Apply Leirvik sitt prefabrikasjonsanlegg på Seglneset i Sagvåg, til hovedanlegget i Aslaksvik.

Bakgrunnen for flytting er behovet for samlokalisering og tilpasning av fabrikasjonen til nåværende og fremtidige prosjekt. Samlokaliseringen vil, ifølge administrerende direktør Helge Gjøsæter, bidra til en mer fremtidsrettet, effektiv og kostnadsbesparende drift.

Leirvik Sveis overtok Seglneset I 1965. Begrunnelsen var behovet for et utrustningsverksted for båtskrog.
På 70-tallet var Stord Verft en viktig oppdragsgiver for Seglneset, med leveranser av leidere og rekkverk til tankskip. Da Leirvik Sveis etterhvert utviklet seg til å bli en ledende leverandør av store offshore-boligkvarter, ble Seglneset bedriftens prefabrikasjonsverksted.

31. mars 2016 var en merkedag på Seglneset og for Apply Leirvik. Den dagen ble det markert fabrikasjonsstart på Johan Svedrup prosjektet – vårt største prosjekt så langt. Her har Seglneset vært en viktig bidragsyter og skal ha en stor del av æren for suksessen så langt. Avdelingen har vært et eksempel til etterfølgelse både når det gjelder orden, ryddighet og kvalitet på arbeidet som blir levert.

Seglneset har alltid vært kjennetegnet av et solid og godt arbeidsmiljø, preget av effektivitet, yrkesstolthet og sterkt samhold. I 1977 var det 49 ansatte på Seglneset, mens det nå er rundt 15 personer knyttet til avdelingen. Disse skal jobbe videre i et eget team i Aslaksvik, og vil dermed videreføre det positive som Seglneset har vært kjent for siden 1965.


For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør Helge Gjøsæter: 915 71 259 eller Fabrikasjonssjef Bjørn Are Njøs, tlf. 917 26 092.

< Back
Leirvik | Pb 273, N-5402 Stord, Norway | Tel: +47 53 49 62 00